בוגרי יכולות - לימודים גבוהים

מחקרים מצביעים על כך שהשכלה גבוהה ממלאת תפקיד מרכזי במוביליות חברתית, בכך שהיא פותחת דלת לאפשרויות תעסוקה טובות יותר ולהזדמנויות חברתיות וכלכליות.

כעת, משהגעתם לשלב שבו מתקבלות ההחלטות החשובות והמשמעותיות לגבי עתידכם, אנו בעמותת יכולות מייסודה של קרן רש"י, מציעים לכם את שירותי מערך התמיכה והסיוע של:

קרן קציר (קרן רש"י) המיועדים לכך. טל: 08-9146741      פקס: 08-9146687