יכולות - ארכיון חדשות

 

  • דצמבר 2019 - השתלמות רכזי יכולות חדשים. בתמונה – רכזי יכולות החדשים ביום האחרון להשתלמות, ופנל שבו השתתפו מנהלים, רכזים ותלמידים המשתתפים בפעילויות יכולות.

    כל המשתתפים בהשתלמות עצמה ובפנל - מישובים וממגזרים שונים: מהצפון, מהדרום , יהודים, בדווים, דרוזים, דתיים, חרדיים, חילוניים.

    כולם למען אותה מטרה – להצליח עם כל תלמיד! ללא קשר לשיוכו, למצבו הסוציואקונומי, למקום מגוריו וכד'.

    לרכזים החדשים אנו מאחלים הצלחה רבה בדרך החדשה, ולאנשי הצוות הוותיקים – חיזקו ואימצו, והמשיכו להראות בכל יום מחדש, שאכן – כל תלמיד יכול להצליח בביה"ס!

 


 

 

 

 

 

  •  
  •  

 


 

  • דצמבר 2018 - סיור משרד האוצר ומכון אהרון בפעילות עמותת יכולות בשיתוף משרד החינוך, בתיה"ס במחוז ובמגזר הבדווי -בלקיה וחורה באר שבע.

   


 

          


         

      לקריאה נוספת, לחץ כאן              ובאתר בית הספר מקיף א'