עקרונות שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי)

צמצום הפערים המואץ ("המבצע-הלימודי") הינו "שינוי-מבני" ממוזער ומתבצע דרך הקמת ארגון קטן
וחדש (בבית הספר, וכפוף ישירות למנהל בית הספר), הפועל "הוליסטית" עפ"י העקרונות הבאים:

היעד ותכנית לימודים: מאתגרת מאוד, פיגמליונית, מובילית כלפי מעלה במבנה הגלוי והסמוי של ביה"ס,

  רלוונטית גם למוביליות סטאטס עתידי, מוסכמת על כל השותפים והמשתתפים.

היעד הלימודי, מדיד ותחום בזמן.

התמקדות במקצוע לימודי אחד או במס' מקצועות מצומצם.

• תכנית הלימודים, היעד הלימודי, מבנה ומשך הלמידה, מוסכמים על כל השותפים והמשתתפים: התלמידים, ההורים,
  צוות הלמידה והנהלת ביה"ס.

• קבוצות לימוד קטנות.

• קבוצת הלמידה - קבוצה חברתית והלמידה מהווה חלק מהתהליך הקבוצתי.

מנהיג ומנהיגות - מנהיג (רכז/ת) המוביל/ה  את התהליך כולו ומנהיג/ה את התלמידים, ההורים,
  את צוות המורים, ופועל וכפוף למנהיג ביה"ס - מנהל/ת ביה"ס.

• מענה מתמיד לצרכים רגשיים ע"י הרכז/ת וצוות הלמידה.

• שילוב מעגלים של כל ה"אחרים-משמעותיים".

• למידה "מואצת".

צמצום "אנונימיות" באמצעות מבנה הפעילות (צמצום מס' מקצועות הלימוד הנלמדים בו זמנית). .

• חשיבה "תוצאתית".

פומביות, משוב והדגשת ההישגים הלימודיים.

• פיתוח מוטיבציה גבוהה ביותר - לפרקי זמן מוגדרים, טרם תהליך הלמידה ובזמן התהליך, באופן שיטתי ומובנה.

השינוי כנורמה, שינוי סביבה לימודית, שבירת שיגרה ודרמה.

• נחישות.

• עבודת צוות.

• זמן למידה אישי, גמיש ודיפרנציאלי.

מעקב אישי שיטתי ומתמיד אחר הישגי כל תלמיד/ה.

שרשרת הצלחות לימודיות אמיתיות.

• הגעה ליעדים הלימודיים עם כל תלמיד/ה - אין פתיחה מחודשת של פערים לימודיים.

למידה, עיבוד ותרגול עד לשליטה - בו זמנית, יחדיו, כחלק מתהליך הלמידה בזמן ביצוע תהליך צמצום הפערים המואץ
  (אין שיעורי בית בשלב הראשון, ע"מ לא לפתוח פערים חדשים).

בקרה חיצונית על הישגי התלמידים.

• ריבוי הזדמנויות להצלחה.

*** חדש ביכולות ***
אתר יכולות פדגוגיה 
שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי), התיאוריה, הפדגוגיה, הדידקטיקה, כלים, עזרים ואופני יישום.
 


להרחבה על השיטה, העקרונות והפדגוגיה כנס ליכולות - פדגוגיה


הפניות קשורות: "כך למדתי להאמין שאני יכול להצליח בלימודים"   "כל אחד יכול, זו לא סיסמה אלא הנתונים" 

 "אף ילד לא נשאר מאחור" בתיכון בית ג'ן     "כך נלחמו בבאר שבע על 100 נושרים"

    קרן רש"י


  ©  כל הזכויות לשיטת "צמצום הפערים המואץ" (מבצע לימודי), שמורות לניסים כהן נסים כהן (.M.A) - מפתח השיטה
.