"פתאום הבנתי שזה בכלל לא בשמיים"

אוקטובר 2007

תלמיד תיכון מקיף ו'
באר שבע
"פתאום הבנתי שזה בכלל לא בשמיים
תכנית תפנית – סטארט - הצלחה !
אם אעמוד מול צוק ואשאל נכה ללא רגליים כמה זמן ייקח לך לעלות אותו ?
מה לדעתכם תהייה התשובה?
נראה לך ??????????
בימים הראשונים של הפרויקט כך הרגשתי . צוק בין שלוש שנים גבוהה בהרבה ממה שדימיתי לעצמי שאני יכול לעבור. בחינות בגרות ???? למי יש שכל בשביל זה ?
אחרי המרתון הלימודי הראשון בחנו אותי על החומר הנלמד ולא האמנתי קיבלתי מאה ( 100 ) אתם קולטים ? פתאום הבנתי שזה בכלל לא בשמיים. עם כלים נכונים גם נכה ללא רגלים יכול לטפס צוק גבוהה בהרבה ממה שנראה לעין שהוא יכול לעבור הכול כמובן אם הוא רוצה! מילת המפתח זה לרצות !!! מי שרוצה מצליח!"
בהצלחה מעוז