חינוך בישראל - נתונים, תוצאות, פערים

חלק מהמסמכים והדוחות המתפרסמים בדף זה ובאתר תכנית תפנית הנם קבצים בפורמט PDF, הנפתחים באמצעות תוכנת Acrobat Reader.  אם אין ברשותך תוכנת Acrobat Reader לצפייה בקבצי PDF, תוכל להורידה חינם בלחיצה על הקישור הבא: Adobe.

נתונים ותוצאות ארציות - פעילות יכולות בפריפריה                            
 ריכוז תוצאות בגרות ארציות - פעילות יכולות בפריפריה תשע"א - תשע"ד (2001-2014)  
 לראשונה נסגר הפער בבגרות בין  מגזר לא יהודי (דרוזי) ליהודי                                    

 יכולות לבגרות-תוצאות ארציות  ומגזריות, 2013-2001                                                
 בגרות בבאר שבע, מעל מדרג   הטיפוח הבינוני יכולות והזכאים  לבגרות בעיר, 2013-2006     
 יכולות במגזר הדרוזי ובבית ג'אן, העליה בבגרות לצמרת ישראל,
  וסגירת הפער עם המגזר היהודי,2013-2006 

 המגזר הבדווי בנגב,  לראשונה   מעל 50% בגרות. יכולות במגזר הבדווי,2013-2006