מקיף ג' באר שבע

בית הספר מקיף ג' בבאר שבע רשם הישג מרשים בשנת תשע"ו והגיע ל-84.1% זכאות לתעודת בגרות בית ספרית. בתוך כך, בית הספר רשם עליה של 21.2% באחוז הזכאות הבית ספרית בין השנים תשס"ט – תשע"ו. עמותת יכולות החלה לפעול בבית הספר בשנת תש"ע במסגרת תכנית חסם ובשנת תשע"ב החלה לפעול תכנית סטארט בבית הספר, כאשר בשנת תשע"ה בוגרי המחזור הראשון סיימו את לימודיהם במסגרת התכנית. בוגרי התכניות היוו בשנת תשע"ו 81.1% מכלל הזכאים בבית הספר, ובממוצע רב שנתי בוגרי התכניות מהווים 34.8% מאחוז הזכאות של מסיימי כיתה יב' בבית הספר ו- 47.9% מכלל הזכאים לתעודת בגרות בבית הספר.