תיכון מקיף בית ג'אן

בית הספר המקיף בית ג'אן רשם הישג מרשים בשנת תשע"ו והגיע ל-100% זכאות לתעודת בגרות בית ספרית. בתוך כך, בית הספר רשם עליה של 30.3% באחוז הזכאות הבית ספרית בין השנים תשס"ט – תשע"ו. עמותת יכולות החלה לפעול בבית הספר בשנת תש"ע במסגרת תכניות חסם וסטארט ובשנת תשע"ג בוגרי המחזור הראשון סיימו את לימודיהם במסגרת תכנית יכולות - סטארט בבית הספר. בוגרי התכניות היוו בשנת תשע"ו 39.2% מכלל הזכאים בבית הספר, ובממוצע רב שנתי בוגרי התכניות מהווים 33.1% מאחוז הזכאות של מסיימי כיתה יב' בבית הספר ו- 35.6% מכלל הזכאים לתעודת בגרות בבית הספר.