בית דגן - מניעת נשירה ועליה בבגרות

שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי), מפיתוחה ועד יכולות,
היישום בחינוך הבלתי פורמאלי -
מתנ"ס בית
דגן (1992- 1994)


על פעילות השיטה ותוצאותיה בבית דגן:

פרויקט הבגרות בת דגן, נסים כהן, 1994  "פרוייקט הבגרות - בית דגן" 
  ירידה בהיקפי הנשירה ועליה ב
שיעורי הזכאים לבגרות,

  על הפעילות בבית דגן (משרד החינוך, קידום נוער, החברה למתנ"סים, המועצה המקומית), ותוצאותיה בשנים 1994-1992,
  ראה במאמר בכתב העת  "מניתוק לשילוב"

למאמר "פרוייקט הבגרות בית דגן" (1994)     


תודות, הערכה והוקרה לאלה שתמכו וסייעו:
      מוטי עבו - מנהל מתנ"ס בית דגן
      אילן שמש - קידום נוער, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך
      רחל מזרחי - החברה למתנ"סים
      מירתה דוד - קידום נוער, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך


©  כל הזכויות לשיטת "צמצום הפערים המואץ" (מבצע לימודי), שמורות לנסים כהן, מפתח השיטה.