יכולות - מבחנים - סטנדרט ומטה

יכולות מבחנים

 

מבחנים עדיין הינם כלי מרכזי בו המערכת משתמשת למדידת שליטה של תלמידים בגופי דעת.

אנו מאמינים שפרט לשיעור מזערי של חריגים, כל אחד יכול להצליח בביה"ס. כל תהליך צמצום פערים לימודיים צריך להוביל את התלמידים לשליטה  בכל גוף הידע, ברמת הסטנדרט ותוכנית הלימודים המלאה של משרד החינוך.
בהתאם לכך יכולות בשיתוף משרד החינוך,  חיברה והפעילה מבחני סטנדרט חיצוניים בבתי ספר יסודיים החל מתשס"ב ועד תשס"ח כחלק מהפעילות בבתי"ס יסודיים.

בבתי ספר תיכוניים תלמידי תכנית יכולות לבגרות ולמניעת נשירה - סטארט, כיעד ניגשים ומשתתפים בכל בחינות הסטנדרט של משה"ח - בחינות הבגרות.
תלמידי התכנית בכיתה י' משתתפים בבחינות סטנדרט חיצוניות אמצע שנתיות (בחינות מטה) המחוברות ע"י מטה התוכנית ומקיפות כ- 30%- 50%  מהחומר הלימודי לבגרות במקצועות מתמטיקה (3 יח"ל), אנגלית 3 (יח"ל) ומקצועות נוספים בהתאם לתכנית בכל בי"ס משתתף.

 

מבחני סטנדרט לבתי"ס יסודיים (תשס"ב - תשס"ח) ומבחני מטה לתיכון (תיכון י' - סטארט):

 

הורדת המבחנים והשימוש בהם, על אחריות המשתמש בלבד.

בי"ס יסודי - מבחני סטנדרט/קריטריון - תשס"ב עד תשס"ח

בי"ס תיכון - תכנית יכולות סטארט - מבחני סטנדרט/ קריטריון 

 

 

*** חדש ביכולות ***
אתר יכולות פדגוגיה 
שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי), התיאוריה, הפדגוגיה, הדידקטיקה, כלים, עזרים ואופני יישום.
 

להרחבה על השיטה, העקרונות והפדגוגיה כנס ליכולות - פדגוגיה