מחקר והערכה, בוגרי יכולות (תפנית לשעבר) לבגרות - מקצוע חסם