מחקר והערכה, בוגרי יכולות (תפנית לשעבר) לבגרות ולמניעת נשירה - סטארט

להרחבה על השיטה, העקרונות והפדגוגיה כנס ליכולות - פדגוגיה

 

2014 - אוניברסיטת תל אביב- בוגרי סטארט לאקדמיה, סקר השתתפות בהשכלה גבוהה ב-2014

2013 - דו"ח שיעורי גיוס לצה"ל- בוגרי תכנית יכולות סטארט ב-2011 - נתוני צה"ל

2012 - אוניברסיטת תל אביב- סקר היקפי השתתפות בהשכלה גבוהה ב- 2012-13, של בוגרי יכולות סטארט 

2011 - אוניברסיטת תל אביב - ד"וח מחקר, עמדות בוגרי יכולות סטארט, כלפי התכנית - הדו"ח המלא

2011 - אוניברסיטת תל אביב - תקציר - ד"וח מחקר, עמדות בוגרי יכולות סטארט, כלפי התכנית - הדו"ח המלא

2009 - דו"ח שיעורי גיוס לצה"ל ולשירות לאומי- בוגרי יכולות סטארט 2009 - נתוני צה"ל, דוח מלא

2009 - תקציר - דו"ח שיעורי גיוס לצה"ל ולשירות לאומי- בוגרי יכולות סטארט 2009 - נתוני צה"ל

2008 - דו"ח שיעורי גיוס לצה"ל ולשירות לאומי של בוגרי יכולות סטארט 2007 (הנתונים נאספו ע"י אחרי!), דוח מלא
 
2008 - תקציר - דו"ח שיעורי גיוס לצה"ל ולשירות לאומי של בוגרי יכולות סטארט 2007 (הנתונים נאספו ע"י אחרי!).