מקיף ג' באר שבע

בית הספר מקיף ג' בבאר שבע רשם הישג מרשים בשנת תשע"ז והגיע ל-86.5% זכאות לתעודת בגרות בית ספרית. בתוך כך, בית הספר רשם עליה של 35.2% באחוז הזכאות הבית ספרית בין השנים תש"ע – תשע"ז. עמותת יכולות החלה לפעול בבית הספר בשנת תש"ע במסגרת תכנית חסם ובשנת תשע"ב החלה לפעול תכנית סטארט בבית הספר, כאשר בשנת תשע"ה בוגרי המחזור הראשון סיימו את לימודיהם במסגרת התכנית. בוגרי התכניות של עמותת יכולות היוו בשנת תשע"ז 32.1% מכלל הזכאים בבית הספר, ובממוצע רב שנתי בוגרי התכניות מהווים 30.5% מכלל הזכאים לתעודת בגרות בבית הספר.