מקיף פקיעין

בית הספר מקיף שש שנתי בפקיעין רשם הישג מרשים בשנת תשע"ז והגיע ל-92.5% זכאות לתעודת בגרות בית ספרית. בתוך כך, בית הספר רשם עליה של 32.8% באחוז הזכאות הבית ספרית בין השנים תשס"ז – תשע"ז. עמותת יכולות החלה לפעול בבית הספר בשנת תשס"ז במסגרת תכנית חסם ובשנת תשס"ט החלה לפעול תכנית סטארט בבית הספר, כאשר בשנת תשע"ב בוגרי המחזור הראשון סיימו את לימודיהם במסגרת התכנית. בוגרי התכניות של עמותת יכולות היוו בשנת תשע"ז 28.8% מכלל הזכאים בבית הספר, ובממוצע רב שנתי בוגרי התכניות מהווים 30.9% מכלל הזכאים לתעודת בגרות בבית הספר.