תיכון מקיף בית ג'אן

בית הספר המקיף בית ג'אן רשם הישג מרשים בשנת תשע"ז והגיע ל-100% זכאות לתעודת בגרות בית ספרית. בתוך כך, בית הספר רשם עליה של 38% באחוז הזכאות הבית ספרית בין השנים תשס"ע – תשע"ז. עמותת יכולות החלה לפעול בבית הספר בשנת תש"ע במסגרת תכניות חסם וסטארט ובשנת תשע"ג בוגרי המחזור הראשון סיימו את לימודיהם במסגרת תכנית יכולות - סטארט בבית הספר. בוגרי התכניות של עמותת יכולות היוו בשנת תשע"ז 24% מכלל הזכאים בבית הספר, ובממוצע רב שנתי בוגרי התכניות מהווים 31.7% מכלל הזכאים לתעודת בגרות בבית הספר.