תיכון מקיף המר דרכא בת ים

בית הספר המר בבת ים רשם הישג מרשים בשנת תשע"ז והגיע ל-100% זכאות לתעודת בגרות בית ספרית. בתוך כך, בית הספר רשם עליה של 52.5% באחוז הזכאות הבית ספרית בין השנים תשס"ה – תשע"ז. עמותת יכולות החלה לפעול בבית הספר בשנת תשס"ו במסגרת תכניות חסם וסטארט ובשנת תשס"ט בוגרי המחזור הראשון סיימו את לימודיהם במסגרת תכנית יכולות - סטארט בבית הספר. בוגרי התכנית היוו בשנת תשע"ז 34.8% מכלל הזכאים בבית הספר, ובממוצע רב שנתי בוגרי התכנית מהווים 27.5% מאחוז הזכאות של מסיימי כיתה יב' בבית הספר ו- 31.7% מכלל הזכאים לתעודת בגרות בבית הספר.