"מורה מיוחדת"

דצמבר 2018

בוגר תוכנית חסם

"המורה שלימדה אותי בתכנית הייתה מורה מיוחדת.
לא עברה לנושא חדש, אם תלמיד אחד לא הבין את הנושא. הייתה חוזרת שוב
ושוב, ונותנת עוד תרגולים עד שכולם מבינים ושולטים בנושא. היא גם הייתה קרובה אלינו
כמו חברה, והייתה לה סבלנות שאין למורים כשהם מלמדים בכיתה."