הסיפור האמיתי על ההצלחה

נביל סעד מדבר על  האמת מאחורי ההצלחות בבית ספר מקיף בית ג'אן