"כולם רוצים שהתלמידים יצליחו"

דצמבר 2018

מנהל בית ספר שמשתתף בתוכנית חסם 

"יכולות יצרה מרחב חינוכי חיובי בין המורה לתלמיד, כי התלמיד הרגיש שיש מישהו
שתומך בו ודואג להצלחתו, דבר שלא הרגיש אותו בצורה ברורה ומודגשת קודם. וגם יש
יותר אמון במורים וגם בתלמידים, ושיתוף פעולה כי כולם רוצים את אותה המטרה
שהתלמידים יצליחו.