"כל אחד יכול"

דצמבר 2018

מורה בתוכנית חסם

"אני חושב שהרעיון העומד מאחורי התכנית זה שכל תלמיד יכול להצליח, אין תלמיד
שאיננו יכול. אני מאמין בזה אישית, והתכנית באה בהלימה עם מה שאני חושב. לכן,
כשעבדתי, נהניתי מאוד והשתכנעתי יותר והאמנתי יותר שאכן כל תלמיד יכול להצליח."