"שיעור הזכאות הופך גבוה"

דצמבר 2018

מנהלת בית ספר במגזר הדרוזי

"בסופו של דבר זה הביא להעלאת אחוז ההצלחה בכל המקצועות, ולא רק בחסם. כי - -
תלמיד שהצליח בתכנית במתמטיקה והמורה דיבר על זה, גם מורה אחר שאיננו בתכנית
התחיל לחשוב שגם הוא יכול להביא את התלמיד הזה להצלחה גם במקצוע שלו. ואז שיעור
הזכאות הופך גבוה."