יכולות - צוות

♦ נסים (מקס) כהן - מנכ"ל

 פעילות בתוכניות:            

♦ ירדנה בגנץ - סמנכ"ל תוכניות  ♦ מוטי שטרית - ראש צוות דרום  ♦ אורן יוסף - ראש צוות צפון  ♦ נאיל אבו יוסף - ראש צוות מגזר דרוזי

מטה: 

♦  עו"ד קרן כדורי-יוע"מ ורכזת מטה  ♦ שולמית בר-מזכירה  ♦ סוזי ישמרי-הנה"ח ♦ אפרת אייזנברג-הנ"ח ♦ מאיר פרידמן-כלכן  ♦ קרן רותם - שותפויות ומשאבים