תוצאות יכולות (תפנית לשעבר) לבגרות מקצוע חסם

להרחבה על השיטה והרקע התיאורטי,  עיין ביכולות - פדגוגיה