"עקרונות התכנית חוללו מהפך בבי"ס"

אוקטובר 2007
גב' מתי מינדלין
מנהלת בית הספר התיכון מקיף ו,
באר שבע
"בבית ספר מקיף ו באר שבע פועלות כתות תכנית תפנית – סטארט " הצלחה" בשלוש שכבות גיל. בשכבות י-יב לומדים סה"כ כ 150- תלמידים המהווים כ 20% מאוכלוסית בית הספר בחט"ע. מחזור ראשון סיים זה עתה, בסוף שנת הלימודים תשס"ז ,כאשר מתוך 48 התלמידים יהיו זכאים לתעודת בגרות בין 40 ל 42 בוגרים. תלמידים אשר נקודת הזינוק שלהם התאפיינה בנשירה סמויה , בעיות התנהגות ותפקוד ובתעודת סיום כתה ט עם מקצעות רבים עם הערכה של ציונים שליליים.
עקרונות תוכנית העבודה של תפנית בכיתת סטארט –הצלחה ,חוללו מהפך בבית הספר. השינוי נעשה באמצעות כניסה של גורם מתערב חיצוני אך הוא נעשה ע"י צוות מורי בית הספר.
השנוי היה כרוך בעבודה קשה ותובענית הן עבור התלמידים והן עבור המורים.כאשר המוטו המרכזי המלווה את העבודה הוא הרעיון כי ההצלחה הינה פונקציה של מידת ההשקעה. עקרונות העבודה הוכיחו במהרה כי ההצלחה אפשרית וכל אחד יכול להצליח.גם מורה וגם תלמיד. התוכנית אפשרה הצלחה ותחושת סיפוק לקבוצה גדולה של תלמידים ובמקביל גם לקבוצה גדולה של מורים השותפים לתוכנית . על פי תפיסתנו החינוכית צוות המורים והנהלת בית הספר אנו מאמינים כי ההצלחה
נמדדת לא רק ע"י ציונים ובהצלחות במבחנים אלא ההצלחה נמדדת במידת האחריות שכל אחד מן השותפים לקח על עצמו,במידת העקביות והכוחות שכל אחד שאב מן התוכנית להמשיך ולפעול בה ולהרחיק את קו האופק העתידי.
עובדות אלו של אמונה ביכולות,שינוי ארגון הלמידה וההוראה ,הנחיה דסיפלינרית,מבחני הצלחה ומטה ימי לימוד מרוכזים ומרתונים קראת בחינות תוך התייחסות לסביבת הלמידה ולתנאי ההוראה כל אלו אפשרו לתלמידים ולמורים להצליח.
ההצלחה הדביקה את כולם.תלמידים, מורים והורים חוו חוויה אשר אפשרה לכל אחד מן השותפים להיות שבע רצון ומסופק מן התוצאות. בבית הספר נוצרה אוירה אחרת של עשייה בראש ובראשונה אך יחד עם זאת אני רואה גם ניצנים של גאות יחידה של הגברת תחושת השייכות של תלמידים, מורים והורים.
לסיום ברצוני להודות לכל השותפים לעשייה החינוכית בה הושם דגש על האוכלוסיות המתקשות ,למשרד החינוך, לאגף החינוך של עירית באר שבע, קרן רש"י, לתפנית ולתורמים הנכבדים.
תודה מיוחדת להוגה התוכנית מר ניסים כהן מנהל תפנית ולמוטי שיטרית מנחה ורכז התוכנית בבית ספר"