קישור ליכולות - פדגוגיה

קישור לאתר:
יכולות - פדגוגיה
שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי)