עמותת יכולות - שאלות נפוצות


התשובות המפורטות הן עקרוניות ויכולות להשתנות גם בהתאם לפעילות קונקרטית ביישוב או בבי"ס קונקרטי.