אלו תכניות "יכולות" מופעלות בבית ספר תיכון?

התוכנית המרכזיות והעיקריות של יכולות: