האם התכנית כוללת פעילות קיץ?

התכנית כוללת מרתונים לימודיים לקראת בגרויות חורף ולקראת בגרויות הקיץ וכן מכינות שנערכות טרם תחילת שנת הלימודים.