כמה שנים תכנית פועלת בבית ספר?

כל מחזור בתכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה- סטארט, פועל 3 שנים.

ותכניות חסם נמשכות כסמסטר עד שני סמסטרים באותה שנ"ל.