מה ההכשרה שהצוות מקבל טרם ובזמן הפעלת התכנית?

הצוות החינוכי בתכניות עובר קורס הכשרה בו נלמדים עקרונות שיטת צמצום הפערים.
במהלך העבודה השוטפת מתקיימות ישיבות צוות ופגישות ליווי אישיות.