מי מלמד בתכנית?

התכניות מונהגת ע"י הנהלת ביה"ס, ומופעלת ע"י צוותי מורים מביה"ס המשתתף,

הפעילות בהנחיה פדגוגית של עמותת יכולות.