מתי אפשר להגיש בקשה למלגה?

החל מ- 1 לספטמבר 2014,

הפעלה וניהול הטיפול בבוגרי תכנית סטארט ובבוגרי תכנית אקדמיה שכבר מקבלים סיוע,
ובוגרים המעוניינים בסיוע בלימודים גבוהים,

עברה לאחריות קרן קציר

לסיוע, טפסים  ומידע ובכל נושא יש לפנות: