שותפים

מדיניותה של עמותת יכולות מייסודה של קרן רש"י מתמקדת בבניית שותפויות רב-מגזריות מגוונות, אשר באמצעותן מורחב היקף פעילותה, והשפעתה מעמיקה.

עמותת יכולות פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך במטה ובמחוזות השונים: אגף שח"ר, הנהלת מחוז דרום, מחוז צפון, מחוז ירושלים, מחוז חיפה ומחוז ת"א, מינהל החינוך במגזר הבדואי ובמגזר הדרוזי ועם אגפי החינוך ברשויות המקומיות, וכן בשיתוף הבעלויות והרשתות כגון : עמל (רב תחומי), דרכא, אמי"ת.
שותפים נוספים הם קרנות פילנתרופיות, המהוות מרכיב אינהרנטי בהפעלת התכנית ומאפשרות מינוף של המשאבים הקיימים.

שותפיה הפילנתרופיים העיקריים של עמותת יכולות - מייסודה של קרן רש"י הם:

                 • צ'ק פויינט טכנולוגיות תוכנה

• משפחת ברוניצקי

• קרן משפחת רוזנבלום

• קרן גלנקור

• קרן DM

• קרן רוזלינד וארתור גילברט

• קרן משפחת גולדברג

• פדרציית דרום אריזונה

• שותפים אנונימיים

• קרן ביחד

• JFN

• הבורסה ליעלומים

• MEPI