שותפים

מדיניותה של עמותת יכולות מתמקדת בבניית שותפויות רב-מגזריות מגוונות, באמצעותן מורחב היקף פעילותה, והשפעתה מעמיקה.

עמותת יכולות פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך במטה ובמחוזות, אגף שח"ר מינהל החינוך במגזר הבדואי ובמגזר הדרוזי ועם אגפי החינוך ברשויות המקומיות, וכן בשיתוף הבעלויות והרשתות.

שותפים נוספים הם קרנות פילנתרופיות, המהוות מרכיב אינהרנטי בהפעלת התכנית ומאפשרות מינוף המשאבים הקיימים.

שותפיה הפילנתרופיים העיקריים של עמותת יכולות:

                 • צ'ק פויינט טכנולוגיות תוכנה

• משפחת ברוניצקי

• קרן משפחת רוזנבלום

• קרן גלנקור

• קרן DM

• קרן רוזלינד וארתור גילברט

• קרן משפחת גולדברג

• פדרציית דרום אריזונה

• שותפים אנונימיים

• קרן ביחד

• JFN

• הבורסה ליהלומים

• MEPI