יכולות - השיטה והדרך שלנו מאז פיתוחה (בית דגן, באר שבע, ירוחם, אומ"ץ)

שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) - נסים כהן

*** חדש ביכולות ***
אתר יכולות פדגוגיה 
שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי), התיאוריה, הפדגוגיה, הדידקטיקה, כלים, עזרים ואופני יישום
                     להרחבה על השיטה, העקרונות והפדגוגיה כנס ליכולות - פדגוגיה

יסודות שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) פותחו ע"י נסים כהן כבר באמצע שנות השמונים כתגובה מסתגלת למיון מרבד ולהצבה המסלולית בבתיה"ס ויושמו לראשונה באופן ניסיוני בבית ספר לנושרים של משרד העבודה בירושלים (קדם חניכות – נ.ע.ל.) ולאחר מכן ב-1992 במסגרת החינוך הבלתי  פורמאלי במתנ"ס בית דגן (החברה למתנ"סים ומשרד החינוך, היחידה לקידום נוער). השיטה במגוון ישומים והתאמות הופעלה ככזאת לראשונה, בחינוך הפורמאלי בחט"ב, לצורך ביצוע מוביליות כלפי מעלה מהקבצות נמוכות לגבוהות בחט"ב ב-1994, עם התלמידים בעלי ההישגים הנמוכים ביותר בכיתה ט', בבית הספר התיכון השש שנתי מקיף ד' באשדוד (בניהולו של מר רמי נעים ז"ל), ובאותה שנה לראשונה לצורך למידה מואצת לבגרות ומניעת נשירה סמויה וגלויה בקרב התלמידים בעלי ההישגים הנמוכים ביותר ביב', שהוגדרו כתת משיגים ונושרים סמויים בביה"ס התיכון אמי"ת בבאר שבע (בניהולה של גב' רותי פרנקל) והחל מ- 1997 בשיתוף משרד החינוך ועירית באר שבע, במרבית בתי הספר התיכוניים בעיר עם תלמידים שעפ"י חוות הדעת של ביה"ס, יכשלו באחד ממקצועות הבגרות ובתיכון הדתי באופקים (החברה למתנ"סים, פרוייקט 30 הישובים). ב- 1996 בירוחם, בתיכון אורט-ספיר, במסגרת תכנית שלושים הישובים – משרד החינוך ובשיתוף מועצת ירוחם והמכון לחקר הטיפוח בחינוך - האוניברסיטה העברית, לצורך מוביליות מסלולית ממקצועית לעיונית ולרכישת תעודת בגרות והובילה את ירוחם למהפך בשיעור הזכאים לבגרות. ב- 1997 השיטה יושמה כיישום תלת שנתי צומח בבתי ספר תיכוניים לשם ביצוע מוביליות מסלולית, מניעת נשירה ורכישת תעודת בגרות, במסגרת תכנית אמ"ץ באגף שח"ר, המחלקה לבק"ס.
החל מ- 2001 השיטה מיושמת במגוון ישומים חד ורב שנתיים בבתי"ס יסודיים, חט"ב ותיכוניים (סטארט וחסם) במסגרת תכנית תפנית  שהוקמה ע"י משרד החינוך – מחוז דרום וקרן רש"י, ובשיתוף רשויות, אגף שח"ר, רשתות ושותפים פילנטרופיים, והחל מ- 2,010 תכניות תפנית הפכו לתכניות עמותת יכולות – מיסודה של קרן רש"י.
כיום השיטה מפועלת מידי שנה ע"י מנהלי בתי"ס וצוותי מורים בחינוך הפורמאלי עם אלפי תלמידים בתוכניות רבות ומגוונות ובסיוע מנחים שהוכשרו במסגרת התכניות והיישומים וחוברות הפעלה והדרכה מגוונות שהופקו במסגרת התכניות השונות.
מאז פיתוח השיטה ומגוון יישומיה עד אמצע שנות התשעים, המיקוד הופנה בעיקר ליישום והפעלה.

על פעילות השיטה ותוצאותיה:

תודות והוקרה לרבים שסייעו

 

שיטת צמצום הפערים המואץ הותרה לשימוש:

מנחים ועובדים בתכניות שונות מישמים היום השיטה במסגרות שונות.


©  כל הזכויות לשיטת "צמצום הפערים המואץ" (מבצע לימודי), שמורות לנסים כהן, מפתח השיטה.