מחקר והערכה, יכולות (תפנית לשעבר) לבגרות - מקצוע חסם