מחקר והערכה, יכולות (תפנית לשעבר) לבגרות - מקצוע חסם

 להרחבה על השיטה, העקרונות והפדגוגיה כנס ליכולות - פדגוגיה