מחקר והערכה, יכולות (תפנית לשעבר) לבגרות ולמניעת נשירה - סטארט

להרחבה על השיטה, העקרונות והפדגוגיה כנס ליכולות - פדגוגיה

 

דו"חות התוצאות השנתיים של יכולות סטארט. כל השנים החל מ-2007- נבדקו ואושרו ע"י אוניברסיטת תל אביב

2019 -דו"ח אוניברסיטת רייכמן. האפקטיביות של תוכניות יכולות בחברה הדרוזית והבדואית, עמ' 25-31

2008 - אוניברסיטת בן גוריון, דו"ח תוצאות יכולות סטארט בהשוואה לק. ביקורת - דו"ח מלא (26 עמודים)

2008 - תקציר - אוניברסיטת בן גוריון, דו"ח תוצאות יכולות סטארט, בהשוואה לק. ביקורת - (4 עמודים)