הדרך שלנו - שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי)

עמותת יכולות, מבססת פעילותה על שיטת צמצום הפערים המואץ ככלי מרכזי לצמצום פערים לימודיים, העלאת שיעורי זכאים לבגרות וצמצום ומניעת נשירה סמויה:

פדגוגיה וישום לאורך השנים - שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי)

עקרונות - שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי)

עזרים - שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי)

ביבליוגרפיה ומקורות (טיוטא) - שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי)
 

*** חדש ביכולות ***
אתר יכולות פדגוגיה 
שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי), התיאוריה, הפדגוגיה, הדידקטיקה, כלים, עזרים ואופני יישום.
 


להרחבה על השיטה, העקרונות והפדגוגיה כנס ליכולות - פדגוגיה

 

 ©  כל הזכויות לשיטת "צמצום הפערים המואץ" (מבצע לימודי), שמורות לנסים כהן ניסים כהן (.M.A) - מפתח השיטה.