הדרך שלנו - שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי)

עמותת יכולות, מבססת פעילותה על שיטת צמצום הפערים המואץ ככלי מרכזי לצמצום פערים לימודיים, העלאת שיעורי זכאים לבגרות וצמצום ומניעת נשירה:

פדגוגיה וישום לאורך השנים - שיטת צמצום הפערים המואץ 

עקרונות - שיטת צמצום הפערים המואץ 

עזרים - שיטת צמצום הפערים המואץ 

ביבליוגרפיה ומקורות (טיוטא) - שיטת צמצום הפערים המואץ 

השיטה מהפיתוח ועד ליכולות 

 לאורך כל השנים, יכולות תורמת לחיזוק הפריפריה והמערכת הציבורית

 

להרחבה על השיטה, העקרונות והפדגוגיה כנס לאתר יכולות - פדגוגיה

 

 ©  כל הזכויות לשיטת "צמצום הפערים המואץ" (מבצע לימודי), שמורות לנסים כהן ניסים כהן (.M.A) - מפתח השיטה.