עמותת יכולות

 למרות המאמץ רב השנים,
ולצד הישגים, מערכת החינוך הישראלית מתאפיינת גם עפ"י השוואות בין לאומיות בהישגים שעדיין אינם משביעי רצון ובפערים החופפים רקע חברתי כלכלי. לפערים אלה השלכות רבות כגון: פגיעה בסולידאריות החברתית, אובדן הון אנושי, כרסום בלגיטימציה של המוסד הבית ספרי כמוסד מריטוקראטי, וערעור ואיבוד האמונה ביכולת להצליח בביה"ס בקרב כמות אדירה של תלמידים החווים מידי יום, כשלונות לימודיים.

בבסיסם של תכניות יכולות (תכניות תפנית לשעבר) האמונה והידיעה, שפרט לשיעור מזערי של חריגים, כל אחד יכול להצליח בבית הספר ולהגיע להישגים מרשימים. גם פערי לימוד בני שנים, ניתנים לצמצום עד כדי ביטול! צמצום פערים וביטול החפיפה בין הישגים לרקע שיוכי, הם יעד לאומי חברתי ממעלה ראשונה בחברה פלורליסטית כגון הישראלית.

תכניות יכולות החלו פעולתן בתשס"א (תכנית תפנית לשעבר) כתוכניות משותפות לקרן רש"י ומשרד החינוך מחוז דרום, ופועלות כיום במסגרת עמותת יכולות – מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, בעלויות ותורמים, בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, בדרום, בצפון ובמרכז, במגזרים שונים, ויחד עם ההנהלות והצוותים, מבצעת בבתי ספר על יסודיים ובמסגרות על תיכוניות פעילויות שתכליתן: הגברת הצדק והשוויון בתוצאות החינוך ובמשאבים, תוך פעולה עפ"י פדגוגיה יעודית ומותאמת, תוך הצלחה לימודית מחודשת על פי אמות מידה אוניברסאליות ורלוונטית למוביליות, הבאות לידי ביטוי גם בשיעורי זכאות לבגרות (לדוגמא: בית ג'ן, באר שבע ועוד), עם אוכלוסיות תלמידים שבדרך הפעולה הרגילה, בי"ס כשל איתם. יכולות בדרך פעולתה תורמת לחיזוק המערכת הציבורית תוך אישוש הידיעה שאכן, כל אחד יכול להצליח בבית הספר.

לפרטים נוספים אודות תכנית יכולות חסם לבגרות שמאחורי הגרף
לתוצאות נוספות של תכנית
יכולות חסם לבגרות,

לתמיכה במערכת חסם אינטרנטית עבור מנחים ורכזים לחץ כאן

מה קרה במגזר הדרוזי?                     יכולות במגזר 2007-2016  (מצגת)

התרחבו הפערים בבגרות בישראל,
   בעשור 2013-2004          

לראשונה נסגר הפער בבגרות בין 
   מגזר לא יהודי (דרוזי) ליהודי

יכולות לבגרות-תוצאות ארציות 
    ומגזריות, 2013-2001      

ייכולות בבאר שבע 
 
זכאים לתעודת בגרות בבאר שבע

  בעשור 2015-2006       

יכולות במגזר הדרוזי ובבית ג'אן ,
   העליה בבגרות לצמרת ישראל,
   וסגירת הפער עם המגזר היהודי
.
   יכולות במגזר, 2013-2006
    

המגזר הבדווי בנגב,  לראשונה  
   מעל 50% בגרות.                       
   יכולות במגזר 2013-2006        

     •  אתר יכולות פדגוגיה   
  הרחבה על  שיטת צמצום הפערים
  המואץ, התיאוריה, הכלים והפדגוגיה

חדשות

ברכות ליו"ר יכולות גיל שויד לרגל קבלת פרס ישראל בתחום ההיי טק.

ברכות לדיתה ויהודה ברוניצקי השותפים בפעילות יכולות לרגל קבלת פרס ישראל בתחום התעשייה.

חדש באתר. יכולות סטארט ואסכולה תשע"ו (נתונים ארציים) - 69% זכאים לבגרות. תלמידים מ- 18 בתי"ס תיכוניים בפריפריה, שהיו בכיתה ט' בעלי למעלה מ-7 ציונים שליליים. (נתונים ארציים שאושרו ע"י אוניברסיטת תל אביב)

חדש באתר. 90% הצלחה, יכולות לבגרות מקצוע חסם, ארצי תשע"ו.

92.3% הצלחה, יכולות לבגרות מקצוע חסם, ארצי תשע"ה.

באר שבע – זינוק מהגבוהים בישראל בהישגי הבגרות למרות היותה בשלישון החברתי כלכלי הנמוך. עיין בדו"ח

94% הצלחה, יכולות לבגרות מקצוע חסם, ארצי תשע"ד.

בית ג'אן בסיוע יכולות תשע"ג, מקום 2 בישראל בזכאות לבגרות. עיין בתרומת תכניות יכולות "חסם" ו"סטארט" לעליה בבגרות בתיכון בית ג'אן.

בית ג'אן בסיוע יכולות תשע"ב, מקום 3 בישראל בזכאות לבגרות. עיין בתרומת תכניות יכולות "חסם" ו"סטארט" לעליה בבגרות בתיכון בית ג'אן.

בית ג'ן, ירוחם, יכולות סטארט ואמ"ץ
מה המשותף להם
בהצלחה בבגרות?
שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי), התיאוריה, הפדגוגיה, הדידקטיקה, כלים, עזרים ואופני יישום באתר יכולות פדגוגיה

92% גיוס לצה"ל - מסיימי יב' תכנית יכולות סטארט לאקדמיה תשע"א -נתונים ארציים
תלמידים שהיו בכיתה ט' בעלי מעל 7 ציונים שליליים ובנשירה סמויה (דו"ח מ- 2013).
(נתוני צה"ל שאושרו גם על ידי אוניברסיטת תל אביב)

יכולות סטארט תשע"ב (נתונים ארציים) - 66% זכאים לבגרות, תלמידים מ- 15 בתי"ס תיכוניים בפריפריה, שהיו בכיתה ט' בעלי למעלה מ-7 ציונים שליליים. (נתונים ארציים שאושרו ע"י אוניברסיטת תל אביב)

דו"ח אוניברסיטת ת"א (תשע"ד – 2014)
31% מבוגרי יב' יכולות סטארט במחזור הראשון, לומדים באקדמיה תוך 7 שנים מסיום יב'.
תלמידים שהיו בכיתה ט' בנשירה סמויה ובעלי ההישגים הנמוכים ביותר בשכבה.(נתונים ארציים).

*** חדש ביכולות ***
אתר יכולות פדגוגיה
שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי), התיאוריה, הפדגוגיה, הדידקטיקה, כלים, עזרים ואופני יישום.

***