עמותת יכולות

 למרות המאמץ רב השנים,
ולצד הישגים, מערכת החינוך הישראלית מתאפיינת גם עפ"י השוואות בין לאומיות בהישגים שעדיין אינם משביעי רצון ובפערים החופפים רקע חברתי כלכלי. לפערים אלה השלכות רבות כגון: פגיעה בסולידאריות החברתית, אובדן הון אנושי, כרסום בלגיטימציה של המוסד הבית ספרי כמוסד מריטוקראטי, וערעור ואיבוד האמונה ביכולת להצליח בביה"ס בקרב כמות אדירה של תלמידים החווים מידי יום, כשלונות לימודיים.

בבסיסם של תכניות יכולות האמונה והידיעה, שפרט לשיעור מזערי של חריגים, כל אחד יכול להצליח בבית הספר ולהגיע להישגים מרשימים. גם פערי לימוד בני שנים, ניתנים לצמצום עד כדי ביטול! צמצום פערים וביטול החפיפה בין הישגים לרקע שיוכי, הם יעד לאומי חברתי ממעלה ראשונה בחברה פלורליסטית כגון הישראלית.

תכניות יכולות החלו פעולתן בתשס"א כתוכניות משותפות לקרן רש"י ומשרד החינוך מחוז דרום, ופועלות כיום במסגרת עמותת יכולות – מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, בעלויות ותורמים, בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, בדרום, בצפון ובמרכז, במגזרים שונים, ויחד עם ההנהלות והצוותים, מבצעת בבתי ספר על יסודיים ובמסגרות על תיכוניות פעילויות שתכליתן: הגברת הצדק והשוויון בתוצאות החינוך ובמשאבים, תוך פעולה עפ"י פדגוגיה יעודית ומותאמת, תוך הצלחה לימודית מחודשת על פי אמות מידה אוניברסאליות ורלוונטית למוביליות, הבאות לידי ביטוי גם בשיעורי זכאות לבגרות (לדוגמא: בית ג'ן, באר שבע ועוד), עם אוכלוסיות תלמידים שבדרך הפעולה הרגילה, בי"ס כשל איתם. יכולות בדרך פעולתה תורמת לחיזוק המערכת הציבורית תוך אישוש הידיעה שאכן, כל אחד יכול להצליח בבית הספר.

 

בעקבות פעילות של עמותת יכולות, הגיעו בתי הספר מקיף בית ג'אן ותיכון מקיף המר דרכא בת ים ל-100% זכאות לבגרות.

לפרטים נוספים אודות תכנית יכולות חסם לבגרות שמאחורי הגרף
       ולתוצאות נוספות של התכנית לחץ כאן  
יכולות חסם לבגרות,

 

לקבלת עדכונים שוטפים 

       עשו לנו לייק בעמוד הפייסבוק

 

לתמיכה במערכת חסם אינטרנטית עבור מנחים ורכזים לחץ כאן

חדשות

חדש:  פורסם דו"ח יכולות סטארט תשע"ז  - 70% זכאים לבגרות, תלמידים מ- 18 בתי"ס תיכוניים בפריפריה, שהיו בכיתה ט' בעלי למעלה מ-7 ציונים שליליים. (נתונים ארציים שאושרו ע"י אוניברסיטת תל אביב).

פורסמה מצגת ממצאי מחקר הערכה של תוכנית חסם שנערך ע"י קרן רש"י ואוניברסיטת תל אביב.

מנכ"ל עמותת יכולות, ניסים כהן, הינו יקיר בית ג'אן בזכות הצלחת העמותה בהגדלת שיעורי זכאות לבגרות בישוב.

בזכות הפעילות של עמותת יכולות, הגיעו בתי הספר מקיף בית ג'אן והמר דרכא בת ים ל-100% זכאות לבגרות.

בעשור בין תשס"ח לתשע"ז היו 12,819 תלמידים בעלי השגים נמוכים זכאים לתעודת בגרות בזכות התוכניות של עמותת יכולות.

מחקר של קרן רש"י: בוגר תוכנית יכולות סטארט יחזיר למדינה פי 3.4 מהסכום שהושקע בו, תוך 10 שנים.

יכולות חסם תשע"ו - 90% מהתלמידים שנבחנו במסגרת התוכנית במקצוע אחד שחסר להם לקבלת זכאים לבגרות, עמדו בהצלחה במבחן. (נתונים ארציים שאושרו ע"י אוניברסיטת תל אביב)

***