עמותת יכולות - תכניות וגישה

 א. יכולות - התוכניות העיקריות  ותוצאות                                         

1. תכנית יכולות סטארט - לבגרות ולמניעת נשירה - לחץ לפרטים   לתקן הקישור
1.א. כל תוצאות יכולות סטארט, על פי שנים - לאחר בדיקה ואישור אוניברסיטת תל אביב


2. תכנית יכולות לבגרות - מקצוע חסם - לחץ לפרטים   לתקן הקישור
2.א. כל תוצאות יכולות חסם, על פי שנים - לאחר בדיקה ואישור אוניברסיטת תל אביב


3. שילוב תכניות חסם וסטארט - לחץ לפרטים   לתקן הקישור  

4. סיוע  למשפחות תלמידי תכניות יכולות לבגרות - לחץ לפרטים   לתקן הקישור


ב. יכולות - תוצאות, אזוריות, תקופתיות ואסטרטגיות                                

יכולות - דו"ח תקופתי, 2011-2021 - סיכום תוצאות בתיכוניים במגזר היהודי, דרוזי, בדואי בנגב וערבי

 

יכולות - תוצאות בית ספריות עד 2018

ב.1. המהפך במגזר הדרוזי 

 מה קרה במגזר הדרוזי? יכולות במגזר 2007-2016 

יכולות במגזר הדרוזי ובבית ג'אן, 2006-2013 וסגירת הפער עם המגזר היהודי      

בגרות בבאר שבע,יכולות והזכאים  לבגרות בעיר, 2013-2006                                                  

 

יכולות - תוצאות ארציות ומגזריות 2001-2014

לראשונה נסגר הפער בבגרות בין    מגזר לא יהודי (דרוזי) ליהודי                        

המגזר הבדווי בנגב,  לראשונה   מעל 50% בגרות.  
     יכולות במגזר 2013-2006                                                                           

מצגת תכניות ותוצאות - 2008                                                   

מצגת ועידת הנשיא 2008                                                         

 

 

#טיוטא להעברה לעמודי משנה#

 יכולות - התוכניות העיקריות                                                       

1. תכנית יכולות סטארט - לבגרות ולמניעת נשירה ותוצאות          

התכנית פועלת בשיתוף משרד החינוך, אגפי החינוך בישובים, בעלויות/רשתות ופילנטרופיה.
תכנית סטארט בשיתוף משרד החינוך, ופילנטרופיה שמה לה למטרה להתמודד עם תופעת הנשירה הסמויה והגלויה מבתי הספר התיכוניים, ועם הפער בין שיעורי הזכאות לבגרות בפריפריה לעומת מרכז הארץ ובין מגזרים בישראל.
התכנית מיועדת לתלמידי תיכון בסיכון, בעלי ההישגים הנמוכים ביותר בשכבה ט', אשר צברו ריבוי של ציוני "נכשל" (כ- 7 ציונים שליליים לתלמיד וציון ממוצע מתוקנן כולל נמוך מ- 50 בכיתה ט'), בנשירה סמויה טרם גלויה, ונחשבים כבעלי סיכוי נמוך לסיים 12 שנות לימוד. תלמידים אלה משתתפים בתכנית תלת- שנתית המעניקה הזדמנות להשלים את פערי הידע הגדולים ולסיים כיתה י"ב עם תעודת בגרות המאפשרת קבלה לאקדמיה ו/או לאוניברסיטה.

הישגי תכנית סטארט   בשנים 2021-2011                                                                    

בשנים 2021-2011 (תשע"א-תשפ"א) תוכניות יכולות סטארט פעלה במגזר היהודי, דרוזי ובדואי בדרום.

סה"כ זכאים לבגרות – 3,766 תל' - 71.8% ממסיימי יב' (66.2% מהמתחילים)

ממצאי מחקרים בקרב בוגרי התוכנית מצביעים על כך, שהיא סייעה להם גם בהקניית ערכים והתנהגויות נורמטיביות, התלמידים בתוכנית מדווחים על עליה בהישגיהם הלימודיים, באמונה שלהם כי ביכולתם להגיע להישגים בלימודים ובתחושה כי יש להם כלים כדי להצליח גם בעתיד.

אחרי סיום הלימודים, השפעת ההשתתפות בה ניכרת במוטיבציה הגבוהה של הבוגרים לשרות בצה"ל ולימודים באקדמיה: מעל 94% מבוגרי התכנית מתגייסים, בהשוואה לממוצע הארצי של כ- 75%, וכ- 31% מבוגרי המחזור הראשון בתכנית, לומדים באקדמיה תוך 7 שנים מסיום יב'.

הפעלת תוכנית סטארט בבתי הספר מועילה לבית הספר כולו, ולא רק לתלמידי התוכנית. שיעורי הזכאים לבגרות בביתי הספר עולים עד כדי 100% (תיכון בית ג'ן, תיכון המר בבת ים).

לצפיה בכל תוצאות יכולות סטארט, על פי שנים - לאחר בדיקה ואישור אוניברסיטת תל אביב     

לצפיה בדוחות הערכה חיצוניים לתוכנית יכולות סטארט - מחקר והערכה חיצונית לתוכנית סטארט

לצפיה בדוחות הערכה ומחקר בוגרי סטארט - המשך לימודים באקדמיה, גיוס לצה"ל ועוד - מחקר והערכה בוגרי סטארט 

להרחבה על הרקע התיאורטי לתכנית, עיין באתר יכולות - פדגוגיה

 

#טיוטא להעברה לעמודי משנה#

 2. תכנית יכולות לבגרות - מקצוע חסם ותוצאות                        

התכנית פועלת בשיתוף משרד החינוך, אגפי החינוך בישובים, בעלויות/רשתות ופילנטרופיה.
בבתי ספר תיכונים בפריפריה, מאותרים תלמידי שכבות י' עד י"ב, שעפ"י חוות הדעת של ביה"ס לא יעמדו בהצלחה בבחינת הבגרות במקצוע לימודי אחד עד שניים ממקצועות החובה, ומקצוע זה/אלה מהווה/ים מקצוע/ות חסם לרכישת תעודת בגרות, ואילו במקצועות האחרים יצליחו. אי לכך הצלחה בבחינות הבגרות במקצועות החסם, תקנה לתלמידים אלו תעודת בגרות.

הישגי תכנית יכולות - מקצוע חסם                                                 

 

לצפיה בכל תוצאות תוכנית יכולות חסם, בכל השנים ועל פי שנים - לאחר בדיקה ואישור אוניברסיטת תל אביב

לצפיה בדוחות הערכה חיצוניים לתוכנית יכולות חסם

לצפיה בדוחות המשך לימודים באקדמיה של בוגרי יכולות חסם - מחקר והערכה בוגרי יכולות חסם

להרחבה על הרקע התיאורטי לתכנית,  עיין באתר יכולות - פדגוגיה

 

#טיוטא להעברה לעמודי משנה#

 3. שילוב תכניות חסם וסטארט                                         

הפעלה משולבת של תוכניות סטארט וחסם לשם הגעה לשיעורי זכאות בבגרות גבוהים במיוחד ומניעת נשירה.


#טיוטא להעברה לעמודי משנה#

 4. סיוע  למשפחות תלמידי תכניות יכולות לבגרות               

סיוע אנונימי לתלמידים ולמשפחות משתתפי תכניות יכולות, באמצעות הצוות הבית ספרי
 

 

תכניות סטארט וחסם מבוססות על שיטת צמצום הפערים המואץ שפותלה על ידי נסים כהן ניסים כהן


הפניות קשורות: "כך למדתי להאמין שאני יכול להצליח בלימודים"   "כל אחד יכול, זו לא סיסמה אלא הנתונים" 

"אף ילד לא נשאר מאחור" בתיכון בית ג'ן   הישגים ראויים לציון בתכנית 'תפנית' מטעם קרן רש"י       

 "כך נלחמו בבאר שבע על 100 נושרים"